רומנטיכאן מול הכרם

ירושלים והסביבה | כרמי יוסף

לא בפרסום

(דודי)